24

Sunday, September

Budownictwo i Architektura

System ciepłowniczy i jego działanie
 /  / System ciepłowniczy i jego działanie
System ciepłowniczy i jego działanie

System ciepłowniczy i jego działanie

System ciepłowniczy i jego działanie

System ciepłowniczy z definicji stanowi sieć ciepłowniczą oraz współpracujące z tą siecią urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania lub odbioru ciepła. Mimo, że definicja na pierwszy rzut oka wydawać się może skomplikowana – wcale taka nie jest. Schemat funkcjonowania systemu ciepłowniczego można przedstawić pokrótce następująco. Każdy system posiada swoje źródło, czyli miejsce, w którym wytwarzane jest ciepło. Dla domku jednorodzinnego może to być Kocioł CO, który wytwarza ciepło dla niego, a dla grupy domków lub domów jest to zazwyczaj kotłownia, do której są one podpięte zewnętrzną instalacją ciepłowniczą. Wytwarzanie może odbywać się w drodze różnych procesów: spalania węgla, gazu, oleju, biomasy, przetwarzania energii słonecznej czy wiatrowej, geotermii, wykorzystania energii elektrycznej. Każdy z nich wymaga innego rodzaju instalacji, a w związku z tym charakteryzuje się inną specyfiką technologiczno-kosztową. Ze źródła ciepło przekazywane jest (głównie w formie ciepłej wody lub pary o odpowiedniej temperaturze) do sieci ciepłowniczych firm zajmujących się jego dostawą do Klientów.Kiedy zapadnie decyzja o przyłączeniu jakiegoś obiektu do sieci ciepłowniczej, niezbędne jest wykonanie przyłącza oraz zamontowanie węzła cieplnego. Przyłącze to określony odcinek sieci doprowadzający ciepło bezpośrednio do węzła cieplnego, którego zadaniem jest przekazanie ciepła z wody krążącej w sieci do wody obecnej w instalacji grzewczej (odbiorczej) konkretnego budynku. Po jego zakończeniu schłodzona woda w sieci ciepłowniczej powraca do źródła do ponownego ogrzania, natomiast woda w instalacji odbiorczej rozchodzi się wewnątrz budynku, zapewniając komfort cieplny jego użytkownikom. My jako użytkownicy odbieramy ten komfort cieplny w naszych domach czy mieszkaniach dzięki urządzeniom peryferyjnym, które stanowią grzejniki CO. W zależności od rodzaju zastosowanych urządzeń do odbioru ciepła, czy są to grzejniki panelowe, żeliwne, aluminiowe itp., inaczej odbieramy ten komfort cieplny. Oprócz ogrzewania budynków, ten sam węzeł, wyposażony w moduł ciepłej wody, może zapewnić stałą dostawę ciepłej wody na cele użytkowe. Wody o stałej temperaturze, osiąganej już w chwilę po odkręceniu kranu. Ostatnim z elementów systemu ciepłowniczego jest aparatura pomiarowo rozliczeniowa, popularny licznik ciepła. Na podstawie wskazań licznika możliwe jest określone poziomu wykorzystania Ciepła Systemowego.Za które my jako odbiorcy płacimy.

About the author:

Related posts