29

Monday, May

Budownictwo i Architektura

Zarządca nieruchomości
 /  / Zarządca nieruchomości
Zarządca nieruchomości

Zarządca nieruchomości

Zarządca nieruchomości

Zarządca nieruchomości, jak wskazuje sama nazwa, zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami, czyli budynkiem, budynkami, osiedlem. Zarządca większość czasu pracy spędza w biurze, jednak do jego obowiązków należy również analiza, monitorowanie i zarządzanie budynkami, co wiąże się z pracą w terenie, czyli bezpośrednio w budynku, którym zarządza. Zarządca nieruchomości jest upoważniony do podejmowania decyzji mających wpływ na użytkowanie i efektywne wykorzystanie nieruchomości. Wbrew pozorom jest to praca głównie urzędnicza. Wykonywanie tego zawodu wymaga posiadanie odpowiednich uprawnień i kwalifikacji pod postacią licencji zawodowej zarządcy nieruchomości nadanej w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.
zarządzanie nieruchomościami

zarządzanie nieruchomościami

Aby uzyskać taką licencję i móc prowadzić działalność zawodową związaną z zarządzaniem nieruchomościami uprzednio należy spełnić kilka warunków:

– licencję zarządcy nieruchomości może uzyskać jedynie osoba fizyczna

– licencję może uzyskać jedynie osobą, która nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za przestępstwa skarbowe oraz za inne przestępstwa mające znaczenie ze względu na wykonywany zawód

– należy posiadać wykształcenie wyższe i ukończyć studia podyplomowe w zakresie zarządzenia nieruchomościami lub posiadać wykształcenie wyższe z zakresu gospodarki nieruchomościami

– należy odbyć praktykę, która powinna być odpowiednio udokumentowana

– po spełnieniu tych wszystkich warunków należy zdać egzamin na zarządcę nieruchomości

Obowiązki zarządcy nieruchomości określa art. 186 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Do obowiązków zarządcy należy:

– stosowanie przepisów prawa

– stosowanie standardów zawodowych

– kierowanie się zasadami etyki zawodowej

– wykonywanie czynności zarządzania ze szczególną starannością

– kierowanie się zasadami ochrony interesów osób, na rzecz których wykonywane są czynności zarządzania

– ciągłe doskonalenie kwalifikacji zawodowych

Zobacz podobne artykuły:

About the author:

Related posts