24

Sunday, September

Budownictwo i Architektura

Zasada działania ogrzewania nadmuchowego
 /  / Zasada działania ogrzewania nadmuchowego
Zasada działania ogrzewania nadmuchowego

Zasada działania ogrzewania nadmuchowego

Kotły węglowe sklep

W poprzednim artykule przybliżyliśmy temat ogrzewania nadmuchowego. Teraz omówimy jego główne zalety oraz sposób działania.

Zalety systemu ogrzewania nadmuchowego już ponad 50 lat temu docenili Amerykanie i Kanadyjczycy. Szczególnie że USA i Kanada posiadają dość specyficzny, zróżnicowany i nie spokojny klimat. W naszym kraju ten system instalacji CO dopiero zaczyna zdobywać popularność. Największą jego zaletą jest to, iż nie potrzeba tutaj typowego kotła CO do wytwarzania ciepła oraz całej instalacji do jego rozprowadzania. W jednym systemie posiadamy możliwość filtrowania, schładzania, nawilżania i jonizowania powietrza.

W tradycyjnych centralnych ogrzewaniach medium transportującym ciepło jest woda,
to w przypadku ogrzewania nadmuchowego jest bezpośrednio nim powietrze. Zamiast podgrzewania wody, bezpośrednio ogrzewane jest powietrze, które następnie wdmuchiwane jest do pomieszczeń poprzez system kanałów wentylacyjnych.
Zalety tego typu instalacji ogrzewania widoczne są zarówno w budynkach dużych jak i małych domkach jednorodzinnych. Pierwszą jego zaletą jest to, iż mamy skrócony czas ogrzania budynku. Zmiana odczuwalnej temperatury wynosi do kilkunastu minut. Istnieje możliwość połączenia w jednym systemie kilku funkcji, takich jak filtrowanie, jonizowanie czy chłodzenie powietrza. Instalując tego typu ogrzewanie nie występuje potrzeba przeznaczania odpowiedniego pomieszczenia na składowanie opału oraz zamontowanie typowego pieca czy kotła co. Cały system można umieścić w miejscu nie zagospodarowanym, np. na poddaszu. Instalacja pracuje cicho, a także nie emituje pyłów, które mogą być szkodliwe dla alergików. Sterowanie pieca następuje za pomocą termoregulatora umieszczanego najczęściej w centralnej części budynku. Programator pozwala również na ustawienie żądanej temperatury. Dzięki zastosowaniu nowych technologii pierwotne wady, jakimi były duża hałaśliwość i znaczące gabaryty zostały wyeliminowane. Obecnie jedyną jego wadą jest konieczność prowadzenia instalacji kanałowej, niejednokrotnie o dużym przekroju.

Powietrze podgrzewane jest w piecu, który jednocześnie wymusza jego ruch. Zanim jednak powietrze trafi do pieca musi przejść przez czerpnię wewnętrzną i zewnętrzną oraz filtr włókninowy. Filtr włóknikowy jest to niezbędny element do właściwego działania instalacji. Czerpnia zewnętrzna dostarcza świeże powietrze i miesza je z ochłodzonym, powracającym przez czerpnię wewnętrzną. Następnie powietrze ogrzewane jest w piecu i rozprowadzane przy pomocy instalacji kanałowej i wydmuchiwane do pomieszczeń. Instalacja kanałowa w każdym pomieszczeniu zakończona jest kratką nadmuchową, za pomocą której można regulować ilość dostarczanego powietrza. Kratki można montować w ścianie, suficie lub podłodze. Ewentualna nadwyżka powietrza usuwana jest poprzez wentylację budynku mechaniczną lub grawitacyjną.

Zobacz podobne artykuły:

About the author:

Related posts