04

Monday, December

Budownictwo i Architektura

Podatek z tytułu najmu
 /  / Podatek z tytułu najmu
Podatek z tytułu najmu

Podatek z tytułu najmu

Podatek z tytułu najmu

Podatek jest to obowiązkowa opłata pieniężna pobierana przez związek publicznoprawny, czyli przez państwo lub jednostkę samorządu terytorialnego. Wszystkie zebrane podatki wykorzystywane są na potrzeby, które ustalił organ pobierający. Aby świadczenie pieniężne mogło być uznane za podatek musi wpierw spełnić cztery podstawowe cechy:
– nieodpłatność
– przymusowość
– publicznoprawność
– bezzwrotność
Istnieje kilka typów podatków:
– podatki dochodowe: podatki dochodowe od osób fizycznych, podatki dochodowe od osób prawnych
– obowiązkowe składki ubezpieczeniowe i zdrowotne
– opodatkowanie własności: podatki od nieruchomości (podatek rolny i leśny), podatki od spadków i darowizn
– podatki od towarów i usług: podatki od wartości dodanej, akcyza, cło
– inne: podatki od posiadania psa, podatki od środków transportowych, podatki od czynności cywilnoprawnych
Podatki w zależności od przedmiotu nałożenia można podzielić na dwie kategorie:
– podatki pośrednie: nałożone są na przedmiot spożycia
– podatki bezpośrednie: nałożone są na dochód lub majątek podatnika
Podatek z tytułu najmu zalicza się do podatków bezpośrednich, dochodowych od osób fizycznych.
Decydując się na legalne wynajmowanie komuś nieruchomości należy uprzednio dopełnić kilku formalności oraz odprowadzić podatek od najmu.
Podatnik jest to osoba fizyczna bądź osoba prawna lub jednostka osobowości prawnej, która podlega obowiązkowi podatkowemu na mocy ustaw podatkowych.
Podatnicy, w tym wypadku osoby, które wynajmują mieszkanie mogą wybrać zasady rozliczania z fiskusem z uzyskanych dochodów. Należy przy tym pamiętać, że dokonany wybór formy opodatkowania obowiązuje przez cały rok podatkowy i nie ma możliwości dokonania jakiejkolwiek zmiany.
Istnieją tylko dwie metody opodatkowania dochodów uzyskiwanych z najmu:
– podatek można płacić ryczałtem ewidencjonowanym, czyli ryczałtem od przychodów
– podatek można rozliczyć według zasad ogólnych, czyli według skali podatkowej wynoszącej 19%, 30% oraz 40% od dochodu podatnika
Przed podjęciem decyzji o formie rozliczenia, warto przyjrzeć się dokładnie wadom i zaletom obu metod, bowiem w zależności od wysokości dochodów z najmu inna metoda może okazać się korzystniejsza.

About the author:

Related posts